Vezérlő értékeink

Az alábbi idézetekkel azokra az értékekre próbálunk meg rávilágítani, melyeket fontosnak tartunk személyes életünk és hivatásunk során:

"Aki lustán dolgozik, elszegényedik, de a szorgalmas munka meggazdagít."
Példabeszédek könyve 10:4.

"Aki munkájában hanyag, az testvére annak, aki tönkretesz."
Példabeszédek könyve 18:9.

"Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak."
Példabeszédek könyve 3:13-14.

"Aki szereti az intelmet, szereti a tudást, aki pedig gyűlöli a feddést, az ostoba marad."
Példabeszédek könyve 12:1.

"A bolond helyesnek tartja a maga útját, a bölcs pedig hallgat a tanácsra."
Példabeszédek könyve 12:15.

Tartalmi kategóriák: