Access és integrált Windows autehentikáció

Régen az MS Access adatábzisokhoz saját felhasználókezelés tartozott. Ez idővel kikerült a rendszerből, azonban továbbra is hasznos funkció, ha a felhasználókat meg tudjuk különböztetni, esetleg különböző alapértelmezett űrlapot megjeleníteni, vagy a menüket, jogosultsági szinteket a felhasználókhoz kapcsoltan tudjuk megadni.

Egy jó megoldást nyújt erre a feladatra a Windows Script objektum. Az általunk alkalmazott VBA programrészlet:

CurrentUser = CreateObject("WScript.Network").UserName

Sok helyen találkozni az Interneten az alábbi megoldással is:

CurrentUser = Environ("USERNAME")

Azonban ez utóbbi nem biztonságos megoldás, mert a környezeti változókat a felhasználók is be tudják állítani. Bővebben lásd ezzel kapcsolatban: https://www.access-programmers.co.uk/forums/threads/windows-64-and-32-bi...

Ha a hitelesítés Active Directory alapján végezzük az adott gépen, akkor az Environ("USERNAME") üres stringet ad vissza, ezért sem ajánlott a használata. A WScript objektum ilyenkor is megbízhatóan működik.