Kereső optimalizálás - Etikai kódex

A kereső optimalizálás etikájáról folyó eszmecsere hasonló a politikai vagy vallási vitákhoz: több párt létezik, mindegyik párt makacsul ragaszkodik a saját véleményéhez, és ritkán választják ugyanazt az utat, hogy eljussanak ugyanahhoz a végeredményhez. A legtöbb kereső optimalizálással foglalkozó cég vagy személy tisztában van ezekkel az alapelvekkel, mégsem mondható el mindenkiről, hogy biztonságos gyakorlatot folytatna. Sokan jogosnak tartják a részrehajlást a böngésző felhasználók, vagy a kereső robotok, vagy a megbízó ügyfeleik felé (persze mindez helyénvaló megfelelő egyensúly betartásával), és céljaik elérése érdekében eltérnek ezektől az elvektől a "cél szentesíti az eszközt" kifogás ürügyén. Ez az oldal nem azért készült, hogy bárkit is elítéljen, hanem hogy a nyilvánvaló elveket ismertesse.


Tekintettel arra, hogy azon dolgozunk, hogy témába vágó és jó minőségű információt szolgáltathassunk könnyen használható formában a kereső programok felhasználóinak, és mivel a kereső optimalizálást végzők arra szerződünk, hogy segédkezünk ügyfeleink oldalainak jó besorolását elérni, mi (és mindazok, akik erre az oldalra hivatkoznak) önkéntesen vállaljuk, hogy tartjuk magunkat a kereső optimalizálás alábbi etikai kódexéhez:

A kereső optimalizálás gyakorlata során nem okozunk szándékosan kárt ügyfeleinknek. Ez magában foglalja azon technikák és eljárások (megfelelő körültekintés nélkül történő) alkalmazását is, ami köztudottan az ügyfél weboldalainak eltávolítását eredményezheti a keresőkből vagy a katalógusokból, vagy érvénytelenítésüket okozhatja. A szabványostól eltérő megoldásokat a "Robotok kizárási szabványa" (Robots Exclusion Standard) szerint kezeljük.

A kereső optimalizálás során szándékosan nem sértjük meg a keresők és a katalógusok egy nyilvánosságra hozott és kötelező szabályát sem. Ha a szabályok és ajánlások megváltoznak (mint ahogy ez gyakran meg is történik), a kereső optimalizálást végző köteles haladéktalanul megtenni mindent, hogy ügyfelei oldalait összhangba hozza a változásokkal. Ha a szabályok és ajánlások nem egyértelműek, a kereső optimalizálást végző megpróbálja tisztázni azokat, és a potenciálisan hátrányos technológiák és eljárások alkalmazása előtt a megfelelő keresőtől jóváhagyást kér használatukhoz.

A kereső optimalizálás gyakorlata során a felhasználókat szándékosan nem vezetjük félre, nem ártunk nekik, és nem sértjük meg az érdekeiket. Senki, aki a keresőket használja, nem lesz félrevezetve a keresőkben elétárt információ által, illetve nem károsul és nem éri sérelem, ha az ügyfelünk weboldalaira lép. Nem használunk olyan technikákat, ahol az ügyfél weboldala nem tartalmazza, illetve nincs összefüggésben az optimalizált kifejezéssel, vagy ami a megcélzott látogatóknak kárt okoz.

A kereső optimalizálás végzése közben szándékosan nem sértünk törvényt. Ez magában foglalja a szerzői jogok tudatos és ismételt megszegését, és a kéretlen reklámlevelekre (spam) vonatkozó helyi, nemzeti illetve nemzetközi szabályokat is.

A kereső optimalizálás gyakorlata során nem tüntetjük fel ügyfelünk weboldalait megtévesztő módon. Így nem jelenítünk meg a weboldalakat az egyes kliensektől függően különbözőképpen. Általánosságban egy meghatározott URL kérésre minden esetben megegyező HTML tartalommal kell, hogy a webkiszolgáló válaszoljon.

A kereső optimalizálás gyakorlata során nem tüntetjük fel mások munkáját sajátunkként, illetve az ügyfelünkéként. Ez magában foglalja mások munkájának egészben vagy részben történő lemásolását. A kereső optimalizálás gyakorlata során a szerző előzetes hozzájárulása nélkül nem készíthetünk szószerinti másolatot mások munkájáról (ahelyett, hogy eredetit hoznánk létre).

A kereső optimalizálás során nem vezetjük félre a weboldalak látogatóit képességek, végzettség, képzettség, szabványoknak való megfelelés, minősítések, kereskedelmi érdekeltségek, találmányok vagy megszerzett gyakorlat tekintetében. Ez magában foglalja projektek határidejének, korábbi teljesítményeknek, a vállalkozás erőforrásainak (személyzet, géppark, saját tulajdonú termékek), vagy az ügyfelek listájának valótlan feltüntetését is. Garanciát csak azért vállalunk, amire jelentős és belátható hatást tudunk gyakorolni.

A kereső optimalizálás során az érintett felek értesítése nélkül nem végzünk ügyfeleink érdekeit sértő tevékenységet. Így nem választunk ki egy ügyfelünket sem, hogy a többiek rovására erősítsük egy konkurens területen a helyezését. Minden ügyfelet egyenlő elbánásban, és a lehető legtöbb erőfeszítésben részesítünk az optimalizálás során.

A kereső optimalizálás gyakorlatában nem támasztunk ésszerűtlen elvárásokat ügyfeleinkben. Ez magában foglalja azt a gyakorlatot is, hogy nem fogadunk el egy ésszerű határon túl ügyfeleket ugyanarra a kulcsszóra, és nem ígérjük meg mindenkinek, hogy ugyanolyan jó helyezést tudunk biztosítani számukra. Nem keltjük azt a látszatot, hogy ésszerűtlen időn belül eredményeket lehetne elérni.

A kereső optimalizálást végző cég vagy személy lehetőséget biztosít ügyfeleinek a vitás kérdések rendezésére. Ez magában foglalja, hogy a weboldalikon közzéteszik levelezési címüket és telefonszámaikat, valamint a vállalkozási szerződésekbe belefoglalják a jogorvoslati lehetőségeket is.

A kereső optimalizálást végzők bizalmasan kezelik ügyfeleik adatait és védik ügyfeleik anonimitását. A kereső optimalizálás folyamatában résztvevő minden munkatársat köti a titoktartás az ügyfél érdekeinek védelmében. Referenciaként vagy esettanulmányként is csak az ügyfél beleegyezésével szerepeltethető bárki a kereső optimalizálást végzők weboldalain. Ugyanez vonatkozik az ügyfelek bármilyen adatára, emblémájára és egyéb védett márkájára.

A kereső optimalizálást végzők megtesznek minden tőlük telhető erőfeszítést annak érdekében, hogy ügyfeleik weboldalai jó helyezést érjenek el és azt megtartsák a keresők találati oldalain. Az ügyfelek térítés ellenében szerződnek a kereső optimalizálást végzőkkel, hogy elérjék ezt a célt. A kereső optimalizálást végzők kötelessége, hogy kihasználjanak minden olyan helyes és engedélyezett technológiát és módszert - a változó keresőmotor technológiák, változó versenyhelyzet, és változó ügyféligények mellet - amivel elérhetik és fenntarthatják ügyfeleik jó helyezését a keresőkben.

Mi is ennek az etikai kódexnek megfelelően dolgozunk.

We comply with and support this Code of Ethics.

See English Original version here.

Tartalmi kategóriák: